Jako diplomovou práci jsem napsal, upravil a vydal sci‑fi gamebook inspirovaný simulačními teoriemi, v jehož příběhu figuruje sám čtenář.

Téma gamebooku jsem zvolil s touhou oprášit toto zastaralé médium a vymezit se vůči jeho střednímu proudu, a to příběhem, principy i formou. Inspirací pro námět mi byly množící se teorie o našem světě jakožto počítačové simulaci.

Celý příběh se začíná odehrávat s osobou, jež ho začne číst. Vypravěč‑systém čtenáře ihned konfrontuje se situací, v níž se nachází. Nijak ho na úvod neseznamuje s ničím, co se dělo, co se bude dít, kým je, ani s pravidly. Oslovuje ho napřímo, v neutrálním rodě a v přítomném čase. Je to sám čtenář, teď a tady v prázdné místnosti, ve které se ne‑dobrovolně ocitne. On sám v této simulaci.

Po vizuální stránce je gamebook tvořen jako poskládaný arch papíru se soupisem všech situací a možností — tedy kompletním výpisem celé simulace. Mechanicky, strojově, jsou očíslované odkazy umístěny v ploše a při delších okrajích označeny navigací.

Hráč se však tím, jak přechází mezi jednotlivými odkazy, nevědomky pohybuje v lineárním bludišti, jehož všechny cesty jsou zaznamenány ze zadní strany jakožto mapa, a to přesně tak, že se v průsvitu papíru kryjí situace a jejich možnosti s křižovatkami bludiště.

Futuristický výraz publikace podtrhuje neproporcionální písmo BC Sklonar s přísným moderním charakterem a rafinovanými detaily a také zavaření celého game sheetu do ESD stínícího sáčku.

Koncept simulace zastřešuje digitální verze gamebooku přístupná přes QR kód na obalu, která je, ač o tom hráč samozřejmě neví, monitorována a já jakožto autor‑stvořitel pozoruji pohyb postav po bludišti jako laboratorní myši.

VIRUS je v prodeji jak v tradičních fantasy knihkupectvích, tak i jako výtvarně pojatá publikace.

As my diploma work, I wrote, designed and released a sci-fi gamebook inspired by simulation theories, where the reader plays the main part in the story.

I chose the topic of the gamebook in order to redesign this ancient medium and to delimit its mainstream tendencies through the story, principles and also the form itself. Todays numerous computer simulation theories about our world were the key inspiration point to the story.

Starting to read the gamebook, the reader gives the impulse for the story to begin and is immediately confronted by the story-teller/system about the ongoing situation, receiving no information about what has happened, what is about to happen, no rules nor identity. The reader is directly referred to as of no significant gender and in the present tense. It is the reader alone, here and now (un)willingly placed in an empty space, the simulation.

From the visual aspect, the gamebook is formed as a folded sheet listing all the situations and possibilities and thus providing a complete overview of the simulation. Numbered links are in mechanic, machine-like way placed over the sheet space and marked with navigation by the long edges.

By moving from link to link, the reader unknowingly walks through a linear maze, while the paths of this maze are constructed into a map on the backside of the sheet, providing that by using paper transparency the situation possibilities and the maze crossroads overlap.

The futuristic expression of the gamebook is supported by monospaced typeface BC Sklonar with a strictly modern character and refined details and also by welding the game sheet into an ESD shielding pouch.

The concept of simulation is sheltered by a digital version accessible via QR code on the cover, which is, to the reader’s unawareness, monitored — giving me, the author/creator the opportunity to track the readers like laboratory mice.

VIRUS is sold both in traditional fantasy and artistic publication bookshops.

Oceněno 1. místem v soutěži Best in design, kategorie Communication design, 2. místem v soutěži Nejkrásnější kniha roku, zařazeno do výběru Graduations projects a do užšího výběru Communication Arts 2018 Typography.

V prodeji v obchodech: Page Five, KnihexArkham, ArtMap a Fantasyobchod.cz
nebo přes email: spurnej@email.cz

tisk.inddtisk.indd
show2show2
0303
virus_spurny_04virus_spurny_04
x2x2

Všechny podrobnosti naleznete zde.

Tvorba písma a typografie — UMPRUM
Korektura: Jana Sobotková
Písmo: BC Sklonar
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o.
Webcoding: Edvard Rejthar
Praha MMXVII