Plakát a pozvánka na divadelní představení Veselé paničky windsorské od Williama Shakespeara

Koncept vychází z kombinace dějového, hierarchického a rodového stromu, který obsahuje všechny aktéry hry včetně technického zázemí představení.

A poster and an invitation to The Merry Wives of Windsor by William Shakespeare

The concept is based on a combination of the story line and the hierarchic and family tree, which contains all participants including the technical facilities.

panicky_schema_gif_smallpanicky_schema_gif_small
web_cweb_c