Zpracování knížky Šit z útržkovitých zápisků mojí kamarádky Ester

Ta mi jako textový podklad poslala svůj wordový dokument s názvem „nějaký šity“, který jsem jak v jeho digitální podobě tak vytištěný používal (v souladu s povahou textů) jako (převažující) ilustrační prvek.

Ať už jsem ho digitálně promítal přes projektor a světlo z něj jsem zachytával zpět skenerem, nebo ho vytištěný např. trhal, pálil, mačkal…, vždy se v základu jednalo o podklad autorky, který byl původně myšlen jen jako textový.

A design of a book called Shit from scrappy notes of my friend Ester

She sent me a word file named some shit a a text source. I used it both in its digital form and printed (in harmonz wih the vibe of the notes) as illustrations.

Whether I would digitally project it and the light produced again capture with a scanner or print it and tear or burn, it remained the author s source originally only meant to be a written text.