Úprava povídky Šepot ve tmě od Howarda Phillipse Lovecrafta

Úvodní část knihy představuje soubor nepříliš přesvědčivých důkazů o existenci mimozemšťanů, které jsou jedním z klíčových předmětů povídky.

A design of the story The Whisperer in Darkness by H. P. Lovecraft

The opening part of the book presents a not very convincing piece of evidence of the existence of aliens, which is one of the main topics of the story.