Jako svou bakalářskou práci jsem navrhl čtyři různé typy klávesnic, každou s odlišným přístupem k metodě vstupu textu.

NOSITEL je návrh ryze českého rozložení klávesnice, které vychází z vědeckých poznatků a statistik reprezentativního korpusu současné psané češtiny SYN2005 a je jednoduše aplikovatelný na dnešní standardní klávesnice. Pro demonstraci výsledku jsem vytvořil tři plakáty, které jednoduchou a objektivní formou porovnávají klíčové vlastnosti mezi rozloženími NOSITEL a českým standardem QWERTZ v případě užití standardní desetiprsté hmatové metody.

UNURUTU je návrh virtuální bigramové klávesnice, tedy takové, kde stisknutím jedné klávesy lze psát dvě písmena zároveň.

48 je návrh virtuální klávesnice, která dynamicky mění svoje rozložení na základě textu, který zapisuje.

L2-R2 je návrh přemapování ovladače herní konzole Sony Playstation 4, jež nyní slouží jako zařízení ke vstupu textu.

Všechny podrobnosti naleznete zde.

As my bachelor thesis I designed four types of keyboards, each with different attitude to the method of text input.

NOSITEL is a design of strictly Czech keyboard layout based on scientific observations and statistics of the representative Corpus of contemporary written Czech SYN2005 and it is easily applied to standard keyboards. To demonstrate the result, I made three posters, which, in a simple and objective way, compare the essential characteristics of the two layouts – NOSITEL and Czech standard QWERTZ considering using touch typing.

UNURUTU is a design of a virtual bigram keyboard, which means it is possible to write two letters by only pressing one key.

48 is a design of a virtual keyboard, which dynamically changes its layout depending on the typed text.

L2-R2 is a design of remapping the Sony PlayStation 4 remote control, which can now be used as a text input device.

aa
cover_nositelcover_nositel
ee
ff
gg