Redesign české cyklistické značky – Mrazek

Se značkou Mrazek jsem se setkal už před lety na základní škole, kdy jsem díky svým spolužákům chytnul „bike mánii“ a nosili jsme na ruce zanýtované řetězy z kol. Já měl pro jistotu tři. Z našich tehdy četných konverzací na tohle téma si i po letech jasně pamatuji jméno Mrázek ve spojitosti s originálními rámy, opravami těch prasklých a všemožnými legendami, které se o tomto jménu tradovaly. Až při rešerších k tomuto semestrálnímu úkolu jsem zjistil, že na české cyklistické půdě se pohybují přinejmenším Mrázkové dva, a tak tehdy ten jeden přebíral všechny zásluhy — alespoň pro mě. Stejně tak si z tehdejší doby pamatuji to podivné deformované logo na „jako za každou cenu“ pokřivených rámech, což bylo logo Boba Mrázka.

Základem redesignu bylo využití tvarosloví, které už rámy měly. Vytvořil jsem dynamicky proměnlivý logotyp, který se odvíjí od geometrie rámů. Každý rám, ať už je to silniční kolo, celoodpružené nebo trojkolo, má dohledatelných 6 základních částí (7 v případě celoodpruženého kola), z jejichž schémat se podle návodu poskládají litery — název MRAZEK. Vzniknou tak sice mechanicky, ale vždy nezaměnitelně pokroucené logotypy spjaté s konkrétními rámy.

Redesign of a czech bike brand Mrazek

I first came across the name Mrazek when I was in primary school. I caught, thanks to my friends, the bike mania and we all wore riveted chains around our wrists. I had three of them. After years I can clearly remember the name Mrazek from our numerous conversations. Mrazek associated with original bike frames, repairs of the broken ones and all sorts of legends about this name. First when I was doing some research for this semestral project, I found out that there are at least two brands of the name Mrazek on czech bike scene, and I realized that one of them had been taking all the credit - at least for me. I can also remember the weird deformed logo on the crooked frames. That was Bob Mrazek’s logo. 

I based the redesign on the shapes of the frames. Each frame, no matter if it’s a road bike, a full — suspension mountain bike or a triple bike, has its six basic parts (seven if it’s a full-suspension mountain bike). When put in schemes, these parts can be formed into letters — the name MRAZEK. And thus mechanically, but always irreplaceably deformed logotypes connected with specific frames are created.

planekplanek
bike2bike2