Tiskoviny pro divadelní drama Mámení mysli od Sama Sheparda

Pozvánka jako zarámovaná fotografie ústřední postavy Beth.

Plakát přenáší fotografii z pozvánky do kontextu této divadelní hry společně s dalšími rekvizitami, symbolikami a odkazy na předchozí život postav ze hry.

Další verze plakátu představuje výjev ze šatny, kde už se v popředí na svojí roli maskuje představitelka Beth – Anežka Hájková a v pozadí je vyvěšena předchozí verze plakátu pro tuto hru.

3 roviny (fiktivní život postav před samotným příběhem, samotné literární dílo, divadlo) = 3 tiskoviny.

Printed materials for the play Lie of the Mind by Sam Shepard

The invitation as a framed picture of the main character Beth.

The poster brings the picture into a wider context of the play, together with different stage properties, symbols and references to previous lives of the characters. 

Another version of the poster shows a scene from the changing room, where Anezka Hajkova (Beth) is putting on makeup with the previous version of the poster hanging behind her.

3 levels (fictional life of the characters before the story itself, the literature work, theater) equal 3 printed materials.

web_pozvankaweb_pozvanka
web_posterweb_poster
web_bigposter2web_bigposter2