Úprava povídky Louže od Vladislava Vančury

Inspirace pochází z chaotičnosti a různorodosti prvků, které se v louži vyskytují. Organika louže i její obyvatelé jsou stylizováni a poskládáni ze stejných písmových znaků, z jakých je povídka sama napsána. Celá knížka včetně ilustrací je tak sestavená z písma Baskerville od Františka Štorma. Litera „v“ funguje stejně dobře v textu i jako kus končetiny brouka.

A design for the story Puddle by Vladislav Vancura

The inspiration comes from the diversity of the story and the chaotic vibe there is to it. The organic segment of the puddle as well as its inhabitants are stylized and put together from the very same type glyphs, from which the story is written. The entire book including the illustrations is then compiled from the Baskerville font by Storm Type Foundry. The letter “v” both works in the text and as a piece of o bug leg.