V rámci semestrální práce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jsem zpracoval hodiny na téma „Nic jako čas neexistuje“ – výrok, který pronesl Julian Barbour (britský fyzik).

První typ funguje o třech otáčejících se cifernících, kde se skutečný čas skrývá pod tímto výrokem.

Druhý typ hodin opět reaguje na již zmíněnou kontroverzní teorii a to se snahou se s takto těžkou představou vypořádat. Čas neexistuje, „všechno probíhá najednou“, jak dodává tento respektovaný fyzik. Zůstaly jen ručičky, které se po ciferníku chaoticky pohybují, vybíhají z něj, prolínají se. Těžko si ono tikání odmyslíme, stále ho vnímáme – každý po svém. Někdy se dost vleče, jindy jde proti nám a občas máme dojem, že se prostě zastavilo.

V případě zájmu o koupi je možné mě kontaktovat na spurnej@email.cz

For my semestral project at UMPRUM I made a clock based on quotation “there is no such thing as time” pronounced by Julian Barbour (British physicist).

The first type works with three individually turning dials where the real time is covered with this quotation.

The second type of the clock reacts to this controversial theory making an attempt to deal with such difficult idea. Time doesn’t exist, “everything is happening simultaneously”, adds this respected scientist. The only things left are the hands moving chaoticly, overlapping or even sticking out of the dial. We can hardly not notice the ticking, we perceive it all the time – each of us our own way. Sometimes it’s going slowly, sometimes against us and sometimes we feel like it simply stopped.

In case of buying interest you can contact me spurnej@email.cz