Známky na téma Česká smrt 2011.

Jednotlivé nápisy svojí úpravou vzpomínají na významné osobnosti, které nás v tomto roce opustily.

Stamps for Czech death 2011.

The signs remind us of significant people who passed away in the year 2011.