Série plakátů jakožto pocta Jiřímu Balcarovi, českému grafikovi a typografovi

Pocta je zde zpracována jako série portrétů, za umělce však více mluví jeho dílo než jeho tvář, proto je zde takto nahrazena. Motivy i forma jsou zcela čerpány z autorovy tvorby.

A series of posters as a tribute to Jiri Balcar, a Czech graphic artist and typographer

The tribute is here made as a series of portraits, however it’s not the face but the piece of work what speaks for an artist. That is why his face gets replaced. All motives and styles are drawn from author’s work.