Nihilistická úprava knížky pro Alimdul

„Šedo. Něco, kde nic neni.“
„A tebe tebe tebe tebe tebe tebe ubejvá.“

Koncept vychází z klíčových témat zápisků – ubývání a prázdnota. Tyto pojmy se pak symbolicky projevují na mnoha aspektech knihy.

A nihilistic design of a book for Alimdul

“Grey. Something with nothing inside.”
“And you you you you you you are dwindling.”

The concept is based on key topics of the notes — dwindling and emptiness. These terms then have influence on many aspects of the book.

alimdul_wall_newalimdul_wall_new