Plakát a pozvánka na divadelní představení o 3 komediálních inscenacích. Motivem je groteskní propletení 3 klíčových rekvizit jednotlivých her.

A poster and an invitation to a theater show consisting of three comedy plays. The motive is a grotesque tangle of three key stage properties of each of the plays.